För vårdgivare

Huddinge Pedodonti har avtal med Region Stockholm och tar emot remisser via Libretto enligt beställarens krav. Om du som behandlande tandläkare önskar remittera din patient till våra barntandläkare, krävs att du har vårdavtal inom barn- och ungdomstandvård, samt att patienten är listad hos dig.

Vi har korta väntetider och akuta patienter får hjälp omgående.

Introduction Image 1

Du kan skicka remiss för hjälp med utredning och behandling, men även konsultationsremisser där våra erfarna specialister hjälper till med råd och rekommendation.

Introduction Image 2

Remitterande tandläkare

Efter avslutad behandling remitterar vi din patient tillbaka till dig med en utförlig behandlingssammanfattning och rekommendation.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Huddinge Pedodonti via telefon eller e-post (kontaktformulär) – vi hjälper gärna till. Det är kostnadsfritt för både dig som remittent samt för din patient.

Varmt välkommen med din remiss!

Select Dentist

Remitterande läkare

Om du som behandlande läkare önskar remittera din patient till Huddinge Pedodonti, skickas remissen via systemet TakeCare till följande adress:

Huddinge Pedodonti
Huddinge Stationsväg 5
141 35 Huddinge

Patientomhändertagande

Våra barnspecialister satsar framförallt på ett avancerat psykologisk omhändertagande av barn och ungdomar för att stärka deras positiva upplevelse av tandvård. Som komplement till omhändertagandet används lustgas sedering för att hjälpa patienten att klara av kritiska moment i behandlingen.

Vid behov använder vi Midazolam sedering och vid indikation erbjuder vi även tandbehandling under narkos.