För patienter

Kostnadsfria besök

Det är kostnadsfritt för dig som patient.

Patientinformation

  • För att bli behandlad av våra specialister behövs det en remiss från din ordinarie tandläkare
  • Det innebär att din ordinarie behandlande tandläkare eller läkare bedömer att det behövs specialistvård och skickar en remiss till oss
  • På Huddinge Pedodonti är omhändertagandet av dig som patient det vi sätter främst
  • Vid första besöket träffas vi i lugn och ro och kartlägger dina behov för kommande besök
  • Vi lägger upp en behandlingsplan tillsammans